En plan för dig

En strategi för ert företag

Känner du att din marknadsföring är effektiv? Har du någon gång funderat på vad du egentligen får för pengarna eller ifrågasatt nödvändigheten i att ha en Facebooksida?

ICARUS är din marknadsföringspartner som skiljer sig ur mängden. Det innebär att vi arbetar strategiskt och levererar genomtänkta förslag som vi vet gör nytta för våra kunder. Vi inkluderar våra partners utan att ta upp dyrbar tid. 

Faktum är att marknadsföringen med jämna mellanrum behöver utvärderas och förändras. Digital marknadsföring ger mycket information om vem som besöker dina sidor och vilka av besökarna som på något sätt visat intresse för dina produkter. Det är information som vi använder för att styra hur ditt företag marknadsför sig för att locka till sig besökare som verkligen är intresserade av ditt utbud.

Genom att minska exponeringen mot irrelevanta grupper kan vi istället fokusera de resurserna på dina egentliga målgrupper eller öppna nya marknadsföringskanaler. På det viset hjälper vi dig att hålla din marknadsföring effektiv och aktuell.

 

Hur arbetar vi? 

Vi utarbetar en strategi för just ditt företag. Strategin utgår ifrån just ditt företags unika produkter och målgrupp. Med rätt kännedom kan man rikta marknadsföringen mot de grupper som är mest troliga att bli kunder hos er. Det spar mycket resurser som kan användas på annat håll. 

Våra kunder finns i flera branscher och vi drar konstant lärdom av våra kunders erfarenheter och framgångsrecept. Den kunskapen använder vi för att planera för ditt företag. Målet med er strategi bestämmer du själv men sannolikt vill du att din verksamhet ska bli känd för flera och att försäljningen växer. Det kan vi hjälpa dig med    

Är ditt företag redo att ta nästa steg?

Hör av dig till oss för en kostnadsfri konsultation!